Qui som?
L’Associació Triops Divulgació (Triops) és una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 71.290.


Missió
La missió de Triops és promoure el coneixement del medi natural de Catalunya a partir de la recerca, la conservació i la divulgació del patrimoni natural i la biodiversitat.


Visió
Triops vol esdevenir una entitat de referència al territori en relació a la recerca, la conservació i la divulgació ambiental amb capacitat per establir aliances amb la resta d’entitats i col·lectius ambientals per tal de treballar conjuntament per a una societat més sensible amb la natura que ens envolta.


Activitats

  • Promoure, implementar i executar projectes de recerca científica en l’àmbit mediambiental i de la biodiversitat
  • Donar suport en la implementació i execució de projectes de recerca científica a altres agents i entitats del territori
  • Facilitar les accions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat posant l’èmfasi en la convivència amb l’activitat humana
  • Fomentar la formació i el coneixement medi ambiental mitjançant la programació de jornades, cursos, conferències, exposicions i altres activitats docents i formatives
  • Facilitar assessorament en matèria ambiental a institucions i altres entitats
  • Incentivar el voluntariat ambiental promovent la participació en activitats i projectes, així com realitzant jornades de voluntariat
  • Promoure accions de comunicació i divulgació ambientals així com l’edició de materials de suport en diversos formats
  • Difondre els resultats dels projectes de recerca a través de diversos formats i mitjans
  • Establir aliances amb altres associacions, entitats i/o institucions interessades en el foment de la recerca, la conservació i la divulgació del patrimoni natural i la biodiversitat